Tuesday, November 25, 2008

Pengenalan PPIK ( Pusat Perkhidmatan Ilmu Komuniti )


Dibawah projek Pemberian Perkhidmatan Sejagat(USP) Fasa Lima sebanyak 250 lokasi akan dibangunkan untuk meningkatkan pembangunan modal insan.Projek-projek ini akan memberi penekanan kepada pembangunan modal insan disamping kemudahan -kemudahan fizikal.Pembinaan 250 PUSAT PERKHIDMATAN DAN ILMU KOMUNITI (PPIK) diseluruh negara bagi meningkatkan prsarana komunikasi teknologi(ICT) merangkumikomputer dan sambungan internet kepada penduduk luar bandar.Pembinaan PPIK berkenaan adalah kesinambungan daripada projek USP diseluruh negara bermula 2002,yang antara lain bertujuan MERAPATKAN JURANG DIGITAL ANTARA PENDUDUK BANDAR DAN LUAR BANDAR.PPIK bertindak sebagai pusat sehenti dalam bidang ICT bagi meningkatkan mutu hidup masyarakat luar bandar.PPIK membolehkan mereka berhubung dengan dunia luar ,menimba ilmu dan melaksana pelbagai urus niaga elektronik seperti e-Govermebt,e-Dagang dan pembelajaran menerusi e-Learning dengan menggunakan kemudahan Internet Jalur Lebar yang disediakan.Komuniti setempat memainkan peranan penting dalam memastikan kejayaan program program di telecenter.Aktiviti yang dijalankan melibatkan segenap peringkat komunti seperti warga emas,kaum wanita,para belia,usahawan,petani,pendidik,pelajar dan juga golongan kurang upaya.Program khas juga boleh dijalankan dan telecenter boleh dijadikan pusat komuniti untuk berkumpul bersama dam mengeratkan perpaduan.Seri Pantai merupakan salah satu lokasi yang terpilih dijadikan PPIK.PPIK SERI PANTAI terletak bersebelahan dengan perpustakaan Awam Seri Pantai.Buat masa ini PPIK SERI PANTAI mempunyai 3 biji komputer dan satu laptop dengan dilengkapi kemudahan INTERNET(streaymx).Peranan utama PPIK ini adalah mengadakan PEMBELAJARAN KOMPUTER secara PERCUMA.

TUJUAN

Bagi merapatkan jurang digital antara yang kaya informasi dan miskin maklumat melalui pemberian kemudahan perkhidmatan komunikasi dan capaian internet kepada masyarakat luarbandar dan pendalaman .

OBJEKTIF

Memastikan komuniti mempelajari sesuatu yang baru untuk memudahkan urusan seharian. Memastikan komuniti memggunakan apa yang mereka telah pelajari melalui latihan dan bengkel yang disediakan oleh penyelia PPIK.VISI

Merapatkan jurang digital dan jurang minda antara Bandar dan luar Bandar yangmana golongan yang miskin Maklumat/Teknologi dengan yang kaya dengan Maklumat/Teknologi.

MISI

· Memberi pendedahan kepada komuniti dengan cara menggunakan komputer.· Memberi pendedahan kepada komuniti dan kegunaan internet.· Menanamkan minat kepada komuniti dan penguna ICT (Teknologi Maklumat Informasi).· Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan komuniti mengenai kemudahan Aplikasi Elektonik.

No comments: